De Kerstpakkettenactie is in samenwerking met Serve the City Amsterdam, Stichting Present en Burennetwerk tot stand gekomen.

Serve the City Amsterdam stc-logo-h klein wit

Serve the City Amsterdam is een groep enthousiaste Amsterdammers die iets voor de Amsterdamse samenleving wil betekenen. Wij willen aan mensen laten zien dat je met een klein gebaar een grote impact op je medemens kunt hebben. Serve the City heeft ten doel om eenheid in de samenleving te creëren door de stad te dienen, door het organiseren en faciliteren van vrijwilligersprojecten en hiermee de minderbedeelden in de samenleving te helpen. Met dit initiatief willen we Amsterdam laten zien dat we ergens voor staan! We nodigen iedereen, ongeacht  geloofsovertuiging, ras, of sociaal-economische achtergrond uit om mee te doen.

 

Stichting Present  present

We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, kunnen mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen worden met elkaar verbonden. De verfvegen laten iets van het concrete zien van Present: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken naar een ander.

 

Burennetwerk    logo

Burennetwerk Amsterdam versterkt de samenhang in buurten en helpt mensen om mee te (blijven) doen in de samenleving. Het doel van Burennetwerk Amsterdam is dan ook om in buurten netwerken te laten ontstaan van mensen die elkaar weten te vinden als het gaat om het bieden van en vragen om hulp. Waar buren elkaar niet weten te vinden helpt het Burennetwerk. Dit doen wij door buren met elkaar in contact te brengen. Hulpvragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn worden gekoppeld aan goede buren die zich bij het netwerk aanmelden.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.